فایل های صوتی آموزشی در زمینه ی افزایش اعتماد به نفس و موفقیت در زندگی و داستان های موفقیت و زندگی نامه ی بزرگان در این قیمت از وب سایت آموزشی علی محمدیان قرار دارند.